Rosomákovo černobílé pískoviště
pro pokusy a pro psaní o všem možném, co ovšem dozajista černobílé není

Buďte vítáni.
Když pískoviště, tak pískoviště
Osobní
Rosomák (Petr Borský)
10.08.2011 16:02:20

...tedy aspoň něco málo se tu dá dočíst, vše se bude postupně upravovat.

Proč pískoviště
Zatím jen jednoduše:

  • pro potřeby naší farnosti jsem před čtyřmi lety začal vyvíjet jakýsi jednoduchý publikační systém - pracuju na něm po chvilkách a tak, jak se objevuje potřeba jeho funkcí. Na tomhle pískovišti si pak chci zkoušet nové verze dříve, než je nasadím naostro
  • občas mám potřebu sem tam něco zveřejnit, ovšem mám odpor ke všem dnes tak rozšířeným sociálním sítím (zvlášť k té jedné, té nejrozšířenější). Na tomhle pískovišti si mohu tuto chuť naplnit. Tak teď zbývá jen sebrat sílu převést chuť ve skutek
  • nejvíc člověk objevuje chyby a nedostatky systému tím, že jej sám využívá. To by mi mohlo pomoci vylepšit ten můj publikační systémek (čímžto se vracíme k prvnímu bodu)
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Vložit komentář k článku
Život a vztahy
Stále aktuální...
Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu, nezatvrzujte svá srdce jako v Meribě!
Laudetur Iesus Christus

in aeternum.

Amen.

Osobní
Posvícení v Býšti

Plakátek slavného dvousetletého výročí našeho kostela. Kde jsou ty časy. Mnoho věcí se od roku 2011 změnilo a jen málo z nich k lepšímu...